Over de G1000

Uitgangspunten
Een G1000 gaat uit van een aantal uitgangspunten:

We werken met loting: iedereen heeft evenveel kans om mee te doen. Met loting krijgen we ook een goede afspiegeling van de samenleving.

We gaan niet in discussie, maar in dialoog. Deelnemers aan de G1000 erkennen het recht op een ander standpunt. Je hoeft het niet met andermans ideeën eens te zijn om een open gesprek aan te gaan. We zoeken naar wat ons bindt. Door inzet van gekwalificeerde leiding en een zorgvuldig programma is op elk moment de ruimte voor een open dialoog. Elke mening telt en wordt gewaardeerd.

We gebruiken spelregels waar iedereen zich aan houdt. De resultaten zijn daardoor zorgvuldig en betrouwbaar.

De uitkomst ligt niet op voorhand vast. Er is geen voorkeur voor bepaalde voorstellen. De G1000 biedt enkel een procedure om over nieuwe voorstellen te praten.

De G1000 is door en door een burgerinitiatief dat de democratie van nieuwe zuurstof wil voorzien. Het is onafhankelijk en steunt op objectief wetenschappelijk onderzoek.

We willen vooral positief en constructief meedenken over oplossingen. De deelnemers zijn gedurende de gehele dag zelf eigenaar van het resultaat en hoe het tot stand komt. We doen niet aan anti-politiek, maar we geloven in de kracht van het hele systeem: alle belangrijke partijen doen mee aan de dialoog om er voor te zorgen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat; overheid, werkgevers, kunstenaars en Stadjers.
Ook qua financiering is de G1000 een civiel proces. Individuen, bedrijven, verenigingen en overheden kunnen allemaal hun steentje bijdragen.

Hoe werkt een G1000?
Deelnemen aan de G1000 Groningen kan niet zomaar: om alle Stadjers een gelijke kans te geven wordt er geloot. Er zijn twee rondes. In de eerste ronde worden 10.000 inwoners geloot. Bij meer dan 600 aanmeldingen volgt er een tweede loting. Zo is er een daadwerkelijke afspiegeling van de Stadjers mogelijk. Iedereen heeft evenveel kans om mee te mogen doen.

Tijdens de ochtend wordt in kleine groepen van 5 personen wordt de agenda bepaald. Waar gaan we het later op de dag over hebben? Wat kan (nog) beter in de Stad? Daarna denken we s middags aan tafels van 10 personen na over hoe het dan anders moet. De 600 gelote Stadjers worden verdeeld over 100 tafels. Aan elke tafel zitten tien mensen. 6 gelote Stadjers zitten aan tafel met iemand van de overheid, een werkgever, een vrijdenker en een tafelsecretaris. Deelnemers van de G1000 gaan met elkaar in dialoog. Ze stellen gezamenlijk de agenda vast en werken deze agendapunten uit tot concrete voorstellen.

De stem van de Stadjer wordt niet alleen gehoord, ze bepalen zelf wat en hoe daar iets mee gedaan wordt. Aan het einde van de dag kiezen alle deelnemers 10 projecten die de Stad beter en mooier maken.

Geschiedenis
Het idee voor de G1000 komt oorspronkelijk uit België waar op 11 november 2011 de eerste G1000 werd georganiseerd. Vervolgens was Amersfoort de eerste plek in Nederland waar zo’n Burgertop plaats vond.